TOPICS

ABOUT USKhái quát về doanh nghiệp

Giới thiệu trụ sở chính

Trụ sở chính.
Văn phòng
Trụ sở chính Osaka
Văn phòng Tokyo
Nhà máy
< Sản phẩm rèn >
Nhà máy Ichikawa
< Thiết bị trao đổi nhiệt >
Nhà máy Mikkaichi
Nhà máy Kaizuka
< Sản phẩm gia công bằng máy cắt tôn >
Nhà máy Wakayama

FAQCâu hỏi thường gặp

Về sản phẩm thép rèn

Chúng tôi sẽ trả lời các câu hỏi thường gặp về các sản phẩm thép rèn cho các nhà máy tiêu biểu là nhà máy điện.

Về thiết bị trao đổi nhiệt

Chúng tôi sẽ trả lời các câu hỏi thường gặp về các sản xuất thiết kế các loại ống có cánh và thiết bị trao đổi nhiệt.

Về sản phẩm gia công bằng máy cắt tôn.

Trả lời cho câu hỏi thường gặp về cắt tấm thép và uốn ép.

Thông tin tuyển dụngThông tin tuyển dụng

Thử thách tương lai với tinh thần ham học hỏi

NEWSTin tức

PAGE TOP